Jonge iepen en populieren in Franekeradeel-Harlingen

vLnR: Gauke Dam van Iepenwacht Friesland, wethouder Thiadrik Twerda van gemeente Franekeradeel-Harlingen, Gerben van der Mei, voorzitter Dorpsbelang Tzummarum-Firdgum.


Aan de Hoarnestreek, tussen Oosterbierum en Pietersbierum, staan vanaf vandaag jonge iepen en populieren. Het is één van de vele maatregelen binnen het gebiedsontwikkelingsproject Franekeradeel-Harlingen. Wethouder Thiadrik Twerda, voorzitter van Dorpsbelang Tzummarum-Firdgum Gerben van der Mei en Gauke Dam van de Iepenwacht zetten gezamenlijk de eerste boom in de grond. Wethouder Twerda: “Met deze bomen vergroten we de aantrekkelijkheid van het gebied. Tegelijk behoudt het landschap de karakteristieke openheid.”  

De komende maanden brengt aannemer Oosterhuis B.V. op drie verschillende plaatsen in het gebied bomen en struiken aan. De bomen krijgen nu eerst een tijdelijke plek aan de Hoarnestreek. De aannemer zet ze eerst allemaal daar in de grond, zodat de wortels niet uitdrogen. In totaal gaat het om 250 iepen en zo’n zestig populieren. Uiteindelijk komen ze ook in het gebied vanaf Franeker via Schalsum en Peins naar Slappeterp in de grond, en aan de Getswerdersyl nabij Wynaldum.

Gebiedsontwikkeling 

De maatregel staat in het Inrichtingsplan Franekeradeel-Harlingen en heeft als doel het landschap te verfraaien en te versterken.

Gerben van der Mei, voorzitter van Dorpsbelang Tzummarum-Firdgum:

“In januari 2016 bespraken wij het plan voor de laanbeplanting met de streek. Dit werd goed ontvangen. We hebben slechts enkele wijzigingen hoeven doorvoeren. We kunnen trots zijn op deze verfraaiing van het landschap en daarmee de verbetering van de leefbaarheid.”

Margriet de Heer van de Friese Milieufederatie vult aan:

“Ik had wel graag nog meer groen willen zien, maar ben blij dat we naast de maatregelen voor water en landbouw, ook een mooie plus voor het landschap realiseren.”

Iepenwacht

Iepenwacht Fryslân draagt bij aan het project en levert jonge iepen. De Iepenwacht ziet in dit project en prachtige kans voor het herstel van het landschap. Gauke Dam van de Iepenwacht: “Er zijn in de afgelopen jaren veel zieke iepen verdwenen. Nu er weer gezonde iepen zijn, grijpen we ook deze kans aan om de iep weer een plek te geven in dit deel van Fryslân.”  De laanbeplanting gaat niet alleen om nieuwe aanplant van bomen en struiken. Ook gaat het om het verbeteren van de kwaliteit van de bestaande bomen en struiken.