Hoogtepunten gebiedsontwikkeling 2015-2018

De afgelopen jaren is in het gebied Franekeradeel-Harlingen hard gewerkt om de gevolgen van de bodemdaling te compenseren. De Bestuurscommissie treft maatregelen op vijf gebieden:

  1. Landbouw
  2. Water
  3. Natuur
  4. Leefbaarheid
  5. Recreatie

Dit filmpje laat zien wat er de afgelopen jaren is gebeurd in het gebied. Het totale project duurt tot 2022.