Mag een eigenaar/gebruiker een perceel ophogen binnen de begrenzing van het Zoekgebied voor Overloop, zonder het verlies aan waterberging dat daardoor ontstaat te hoeven compenseren?

Nee, dat mag niet, omdat het in strijd is met de intentie van het Inrichtingsplan. Door het ophogen van percelen binnen […]

28-03-2016 | Meer lezen

Mag ik als eigenaar/gebruiker een perceel ophogen, binnen de begrenzing van het Zoekgebied voor Overloop, zonder compensatie voor het verlies aan waterberging?

Nee. Door het ophogen van percelen binnen het inundatiegebied gaat waterberging verloren. Daardoor zullen andere gebieden extra en vaker onderlopen. Daarom […]

22-02-2016 | Meer lezen

Moeten voor overloopgebieden waterschapslasten worden betaald?

Ja. Voor overloopgebieden moeten gewoon waterschapslasten worden betaald. Ze blijven in dezelfde categorie vallen als voor de aanwijzing als overloopgebied. […]

07-12-2015 | Meer lezen

Wat betekent: ‘Werk met werk maken’?

De gronden binnen zoekgebied voor overloop kunnen in twee soorten onderscheiden worden, namelijk: Volledig laaggelegen gronden die afgewaardeerd worden en: […]

29-09-2015 | Meer lezen

Wat betekent afwaardering?

De bestuurscommissie kan een financiële tegemoetkoming betalen voor gronden die als overloopperceel voor tijdelijke opvang van regenwater zijn gemarkeerd. De […]

29-09-2015 | Meer lezen