Vervallen de jachtrechten bij wijzigingen in de wettelijke herverkaveling?

Op 1 april 2002 is de Flora- en Faunawet in werking getreden. In deze wet wordt het jachtrecht op een […]

01-02-2019 | Meer lezen

Wettelijke herverkaveling

De Wet Inrichting Landelijk Gebied regelt ruilingen van gronden. Vaak gaat het om gronden die in gebruik zijn bij de […]

29-09-2015 | Meer lezen

Wettelijke herverkaveling: Wanneer wordt plan van toedeling verwacht?

In 2017 of 2018.

28-09-2015 | Meer lezen