Mag een eigenaar/gebruiker een perceel ophogen binnen de begrenzing van het Zoekgebied voor Overloop, zonder het verlies aan waterberging dat daardoor ontstaat te hoeven compenseren?

Nee, dat mag niet, omdat het in strijd is met de intentie van het Inrichtingsplan.¬†Door het ophogen van percelen binnen […]

28-03-2016 | Meer lezen