Hoe zijn de schadevergoedingen geregeld bij de aanleg van natuurvriendelijke oevers en bij verbredingen van vaarten?

Daar waar schade optreedt vindt vergoeding plaats. Hierbij hebben maken we onderscheid in blijvende en van tijdelijke schade. Er is […]

07-12-2015 | Meer lezen

Waarom natuurvriendelijke oever of de verbreding op mijn kant en niet op de andere kant?

In het voortraject is gekeken naar de ligging van onder andere terpen, betonpaden, kabels en leidingen. Dit was de basis om te bepalen aan […]

07-12-2015 | Meer lezen