Wat wordt er voor de leefbaarheid van de streek gedaan als het gaat om waardevermindering van en/ of scheurvorming in woningen en gebouwen?

Dit valt buiten de bevoegdheid van de bestuurscommissie. Die heeft als opdracht om het Inrichtingsplan uit te voeren. Eventuele schadeclaims […]

28-09-2015 | Meer lezen

Maatschappelijke plus

Het gebied heeft te maken met de gevolgen van delfstofwinning. De betrokken partijen vinden het fair dat we naast herstel […]

01-11-2013 | Meer lezen