Kunnen in dit gebied nog nieuwe winningen vergund worden?

Ja, dat zou in principe kunnen, behalve als een bedrijf opnieuw gas uit het krijtgesteente van het Harlingenveld zou willen […]

09-08-2016 | Meer lezen

Waar vindt delfstofwinning in Fryslân plaats, door wie, hoe lang nog en met welke dalingsprognoses?

Figuur 1. De locaties van de gas en de zoutwinning. De zwarte lijn is het gasveld de stipjes zijn putten. […]

09-08-2016 | Meer lezen

Wat is de taak en rol van TNO?

De Nederlandse organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek (TNO) is een onafhankelijke onderzoeksorganisatie. De organisatie controleert ook onderzoeksresultaten. Binnen de gebiedsontwikkeling Franekeradeel-Harlingen […]

09-08-2016 | Meer lezen

Wat is de taak en rol van SodM?

Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) houdt toezicht op de delfstofwinning in Nederland, zoals gas- en zoutwinning. In totaal gaat dat […]

09-08-2016 | Meer lezen

Wat is besproken tijdens de informatiebijeenkomst over de bodemdaling?

Donderdag 21 april 2016 organiseerde de bestuurscommissie Franekeradeel-Harlingen in samenwerking met het onderzoeksinstituut TNO en SodM (Staatstoezicht op de Mijnen) […]

09-08-2016 | Meer lezen