Waarom zijn er in het gebied (Noordwest)-Friesland wel of geen aardbevingen te verwachten?

Dat hier in Friesland geen aardbevingen worden geconstateerd is opvallend, maar goed te verklaren: De gasvelden in Friesland zijn in […]

20-09-2016 | Meer lezen

Hoe zit het met de gaswinningsput bij Zweins. Is die nog in bedrijf?

Ja, die is in bedrijf. Het gasreservoir daar ligt dieper dan bij de winningsputten in Franekeradeel-Harlingen. Ook wordt hier niet […]

20-09-2016 | Meer lezen

Hoe ziet de prognose voor bodemdaling door zout- en gaswinning in 2050 er uit?

Figuur 7. Voorspelde bodemdaling in 2050 door zout en gaswinning (zonder de autonome daling van 6 cm)

20-09-2016 | Meer lezen

Zijn de cijfers betrouwbaar en waarom?

Door de ontwikkeling van geavanceerder meetmethodes en ondergrondmodellen, worden de cijfers voor de te verwachten bodemdaling meer betrouwbaar. De onnauwkeurigheid […]

20-09-2016 | Meer lezen

Wat zijn de onzekerheden bij bodemdaling door delfstofmetingen?

Bodemdaling door zoutwinning is goed te voorspellen. Bodemdaling door gaswinning is meer onzeker, doordat altijd pas in de praktijk volledig […]

20-09-2016 | Meer lezen