Waar kan ik terecht voor meer informatie, klachten en ideeën?

Hiervoor kunt u contact opnemen met het secretariaat het project via 058-2928723. U kunt ook het formulier invullen, u krijgt zo spoedig […]

01-11-2013 | Meer lezen

Wat zijn de grenzen van het (werk)gebied?

Het gebied waar we maatregelen uitvoeren ligt in het landelijk gebied van de gemeente Franekeradeel en een deel van de […]

01-11-2013 | Meer lezen

Wat gebeurt er als de bodemdaling meer wordt dan de afgesproken 30 centimeter?

Delfstoffenwinners zijn verplicht de schade te vergoeden die een gevolg is van hun activiteiten. Als deze “extra” bodemdaling minder dan […]

01-11-2013 | Meer lezen