AlsĀ er grond vergraven wordt, bijvoorbeeld voor de aanleg van natuurvriendelijke oevers, is het dan mogelijk dat een grondeigenaar of- pachter een vergoeding krijgt voor:

de afname van betalingsrechten (voorheen toeslagrechten)? de verminderde mogelijkheden om mest aan te wenden? Zo ja, waarom en wanneer? Antwoord: […]

24-03-2016 | Meer lezen