Overige drainage adviezen

De onderstaande adviezen zijn van belang voor een juiste aanleg van drainage: Niet draineren bij te natte grond in verband […]

29-04-2019 | Meer lezen

Drainage advieskaart

In normale omstandigheden kan de aanleghoogte van de nieuwe drainage bepaald worden in samenhang met het slootpeil, de gewenste ontwateringsdiepte, […]

29-04-2019 | Meer lezen

KLIC-melding doen

Een aanvrager voor de aanleg van drainage moet een KLIC-melding doen. KLIC staat voor Kabels en Leidingen Informatie Centrum. Het […]

29-04-2019 | Meer lezen

Voorschriften reliƫfrijke gronden van kwelderwallen, terpen en kruinige percelen

In het gemeentelijke bestemmingsplan worden naast voorschriften voor archeologische aandachtsgebieden, ook voorschriften gegeven voor reliĆ«frijke gronden van kwelderwallen, terpen en […]

29-04-2019 | Meer lezen

Drainage aanleggen op terpen of archeologische aandachtsgebieden

Op de drainagekaart zijn de terpen aangeduid als archeologische aandachtsgebieden. Voor deze percelen geldt dat er wel drainage aangelegd mag […]

26-04-2019 | Meer lezen