Wat betekent: ‘Werk met werk maken’?

De gronden binnen zoekgebied voor overloop kunnen in twee soorten onderscheiden worden, namelijk: Volledig laaggelegen gronden die afgewaardeerd worden en: […]

29-09-2015 | Meer lezen

Wettelijke herverkaveling

De Wet Inrichting Landelijk Gebied regelt ruilingen van gronden. Vaak gaat het om gronden die in gebruik zijn bij de […]

29-09-2015 | Meer lezen

Wat betekent afwaardering?

De bestuurscommissie kan een financiĆ«le tegemoetkoming betalen voor gronden die als overloopperceel voor tijdelijke opvang van regenwater zijn gemarkeerd. De […]

29-09-2015 | Meer lezen

Maatschappelijke plus

Het gebied heeft te maken met de gevolgen van delfstofwinning. De betrokken partijen vinden het fair dat we naast herstel […]

01-11-2013 | Meer lezen

Wat valt allemaal onder de noemer ‘kunstwerken’?

Bij kunstwerken kunt u denken aan bruggen en (automatische) stuwen voor de waterhuishouding. Maar ook bijvoorbeeld de geplande onderdoorgang voor […]

01-11-2013 | Meer lezen