Boezem(water)

Een centraal waterreservoir in de vorm van een kanaalvormig stelsel in de provincie Friesland vanwaar water uit lagergelegen (te natte) […]

29-09-2015 | Meer lezen

Boezemkade

Kade die rond/ langs de boezem ligt en zorgt dat het boezemwater daar blijft.

29-09-2015 | Meer lezen

Stuw

Een waterkering die er voor zorgt dat het peil in de sloten op de juiste hoogte blijft. Stuwen regelen zo […]

29-09-2015 | Meer lezen

Drainage

Landbouwpercelen hebben voldoende water nodig. Echter, als de waterstand onder het maaiveld relatief te hoog is en het land te […]

29-09-2015 | Meer lezen

Landbouwstructuur

Er is sprake van een goede landbouwstructuur als de beschikbare landbouwgronden van de gezamenlijke boeren relatief dicht rondom hun bedrijfsgebouwen […]

29-09-2015 | Meer lezen