Leefbaarheid

Bij leefbaarheid gaat het om een zoveel mogelijk goede gebruiks- en belevingswaarde van bewoners in een gebied. Het kan gaan […]

29-09-2015 | Meer lezen

Waterhuishouding

Stelsel van sloten, vaarten, kanalen, boezems enz. die met elkaar in verbinding staan. Dit stelsel wordt gebruikt de wateraanvoer en […]

29-09-2015 | Meer lezen

Inrichtingsplan Franekeradeel-Harlingen

Het inrichtingsplan Franekeradeel-Harlingen is een plan dat in opdracht van de provincie Fryslân samen met Wetterskip Fryslân, gemeenten Harlingen en Franekeradeel, […]

29-09-2015 | Meer lezen

Wat zijn cavernes?

Dit zijn de winputten voor zout of gaswinning.

29-09-2015 | Meer lezen

Wat betekent ‘Bas 1,2,3, of 4’?

De zoutwinner Frisia Zout BV heeft op vier locaties zoutwinputten. Vanuit zo’n locatie wordt op grote diepte zout gewonnen en […]

29-09-2015 | Meer lezen