Zoekgebied voor overloop

In het Inrichtingsplan zijn laaggelegen gebieden geselecteerd waar de kans op overstroming met water bij veel regenval groot is. In […]

29-09-2015 | Meer lezen

Natuurvriendelijke oevers (NVO’s)

Bij een natuurvriendelijke oever is het water ondiep genoeg om zonlicht tot de bodem te laten komen. Daardoor kunnen er […]

29-09-2015 | Meer lezen

Overloopgebied

Een overloopgebied is een laaggelegen gebied dat bij een hoge waterstand of forse regenval overstroomt. Zo’n gebied komt dan dus […]

29-09-2015 | Meer lezen

Herstelmaatregelen

Dat deel van de maatregelen in het Inrichtingsplan Franekeradeel-Harlingen die speciaal bedoeld is om er voor te zorgen de gevolgen […]

29-09-2015 | Meer lezen

Vispassage

Dit is een kunstmatige passage, waardoor vissen van de ene plek naar de andere plek kunnen komen en waardoor de […]

29-09-2015 | Meer lezen