Wat zijn cavernes?

Dit zijn de winputten voor zout of gaswinning.

29-09-2015 | Meer lezen

Wat betekent ‘Bas 1,2,3, of 4’?

De zoutwinner Frisia Zout BV heeft op vier locaties zoutwinputten. Vanuit zo’n locatie wordt op grote diepte zout gewonnen en […]

29-09-2015 | Meer lezen

Waar ligt het peilvak waar 10 cm peilverlaging gepland is.

Het gebied ligt noordelijk van de A31, bij Dongjum aan de kant van Ropta. Het zal op de vernieuwde maatregelenkaart […]

28-09-2015 | Meer lezen

Hoeveel hectare zoekgebied komt erbij?

Ongeveer 20 hectare.

28-09-2015 | Meer lezen

Heeft dit invloed op de al bekende zoekgebieden?

Ja, die worden in enkele gevallen iets groter. Dit zal met de betrokken grondeigenaren besproken worden en die staan op […]

28-09-2015 | Meer lezen