Wat is er in 2001 gedaan om de bodemdaling door zoutwinning uit de winputten Bas 1 en Bas 2 te compenseren?

Uitgangspunten In 2001 heeft Wetterskip De Waadkant samen met Frisia Zout B.V. een herstelplan bodemdaling uitgevoerd. Dat herstelplan was er […]

07-07-2016 | Meer lezen