Zoekgebied voor overloop

In het Inrichtingsplan zijn laaggelegen gebieden geselecteerd waar de kans op overstroming met water bij veel regenval groot is. In dat zoekgebied maakt de bestuurscommissie in overleg met grondeigenaren en gebruikers nog een onderscheid naar grotendeels lage percelen waarvoor en tegemoetkoming betaald wordt voor de kans op verminderde productiemogelijkheden voor landbouw, en naar percelen die in mindere mate laag liggen en die deels opgehoogd en/of beter ingericht kunnen worden.