Word ik gecompenseerd in grond?

Per gebruiker is bekend hoeveel m2 blijvende en tijdelijke schade er bij hem/haar aan de orde is. Op basis hiervan is een lijst opgesteld van groot naar klein. Diegene die het meest oppervlakte verliest, komt het eerst in aanmerking voor compensatie in grond.

Dit betreft echter geen definitieve compensatie, maar het betreft hier compensatie voor 1 jaar.

Bij de vaststelling van de definitieve toedeling (afhankelijk van de toedelingsmogelijkheden) vindt de uiteindelijke definitieve compensatie plaats. Dat gebeurt zoveel mogelijk in grond. Lukt dat niet, dan komt er een financiële compensatie.