Wij wonen aan de Sexbierumervaart. Het water staat hier steeds hoger. Onze tuin staat nu al onder water. Dit valt buiten het plangebied van de bestuurscommissie Franekeradeel-Harlingen. Welke maatregelen worden daarvoor genomen?

Wethouder Thiadrik Twerda van de gemeente Franekeradeel antwoordt: “De provincie, Wetterskip, Vermilion en de gemeente zijn in gesprek om voor het buitengebied en het stedelijk gebied van Franeker een bodemdalingscommissie in te stellen. Daarmee willen we de maatregelen treffen die nodig zijn om de gevolgen van de bodemdaling op te vangen. Uiterlijk na de zomervakantie van 2016 is daarover meer duidelijkheid.”