Wie zitten er namens welke partijen in de bestuurscommissie Franekeradeel-Harlingen en wat is de rol van de commissie?

De bestuurscommissie voert het inrichtingsplan uit in opdracht van de provincie Fryslân. Gedeputeerde Staten hebben hiervoor bevoegdheden aan de bestuurscommissie overgedragen. Onder de bestuurscommissie ‘hangt’ de subcommissie ‘grond en toedeling’. Deze subcommissie houdt zich bezig met het proces van de wettelijke herverkaveling en grondaankopen. Daarnaast is er een subcommissie ‘uitvoering werken’ voor de realisatie van de planmaatregelen.

De samenstelling van de bestuurscommissie ziet er als volgt uit:

  • Hepke Bijma, onafhankelijk voorzitter
  • Wim Wassenaar, namens LTO Noord (en namens de Nederlandse Akkerbouw Vakbond)
  • Thiadrik Twerda, wethouder Franekeradeel namens de gemeenten Franekeradeel en Harlingen
  • Jan van Weperen, namens Wetterskip Fryslân
  • Durk van Tuinen, namens Frisia Zout BV
  • Margriet de Heer, namens de Friese Milieu Federatie
  • Gerben van der Mei, namens de Federatie van dorpsbelangen Franekeradeel