Wie bewaakt de bodemdaling?

Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) houdt toezicht op het uitvoeren van de metingen. Ook wordt beoordeeld of de bodemdalingen correct op basis van de metingen worden vastgesteld en of de waarden ervan in overeenstemming met de voorspellingen blijven.