Wettelijke herverkaveling: Wanneer wordt plan van toedeling verwacht?

In 2017 of 2018.