Wat betekent: ‘Werk met werk maken’?

De gronden binnen zoekgebied voor overloop kunnen in twee soorten onderscheiden worden, namelijk:

  1. Volledig laaggelegen gronden die afgewaardeerd worden en:
  2. Gedeeltelijk laaggelegen gronden waarvan lage delen opgehoogd kunnen worden.

Dat laatste wordt ‘werk met werk’ genoemd. De bestuurscommissie maakt samen met de grondeigenaar en /of – gebruiker een plan en na uitvoering ontstaat er een perceel dat bij hevige regenval niet onder water loopt en dus ‘in normaal agrarisch gebruik’ kan blijven.