Welke soorten drainage en welke voorwaarden zijn er?

De bijdrage voor de aanlegkosten geldt zowel voor gewone, standaarddrainage als voor antiverziltingsdrainage. Dit kan zowel voor nieuwe, nog aan te leggen drainage als recent aangelegde drainage. Per perceel kan voor bovengenoemde periode maar één keer een bijdrage aangevraagd worden.

Voor antiverziltingsdrainage kan voor de aanleg ervan advies verkregen worden van een deskundige, die ingeschakeld wordt door de bestuurscommissie. Deze deskundige kan tijdens een veldbezoek bekijken in hoeverre er sprake is van verzilting van het grondwater en op welke manier de antiverziltingsdrainage het beste aangelegd kan worden qua diepte en dichtheid.

De aanvraag voor een bijdrage voor de aanlegkosten van verziltingsdrainage kan desgewenst aan deze deskundige voorgelegd worden. De bestuurscommissie verzamelt dergelijke aanvragen om het veldbezoek en de advisering voor meerdere percelen tegelijk te laten uitvoeren. Dit kan betekenen dat de inhoudelijke reactie op het verzoek voor de antiverziltingsdrainage even langer duurt. In dat geval krijgt de aanvrager tijdig een reactie waarin deze doorlooptijd gemeld wordt.

Voor de gewone of standaarddrainage is deze tussenstap er niet en krijgt de aanvrager binnen 8 weken reactie op de aanvraag.