Welke pacht moet worden geregistreerd?

In principe kunnen alle pachtcontracten ter registratie worden aangeboden en zal de Bestuurscommissie deze registreren wanneer zij aan de voorwaarden voor registratie voldoen. Deze voorwaarden volgen uit de Wet inrichting landelijk gebied (Wilg). In ieder geval gaat het hierbij om schriftelijk aangegane contracten die door de grondkamer zijn goedgekeurd.

Als het gaat om geliberaliseerde pacht is het verstandig om na te gaan of u deze wenst mee te nemen in het ruilproces. Bedenk dat de nieuwe eigendomssituatie n.a.v. van de wettelijke herverkaveling gepland staat voor 2020. Als de looptijd van de geliberaliseerde pacht korter is, dan moet u zelf inschatten of het nuttig is dat desbetreffende percelen binnen het ruilproces bij uw bedrijf horen.