Welke bijdragen voor drainage zijn mogelijk?

Afhankelijk van de bodemdaling kan het bijdragepercentage oplopen tot maximaal 80% van het gestelde drainage normbedrag. Op de herdrainagekaart wordt met een kleur aangegeven wat het maximale bijdragepercentage is per perceel.

Standaarddrainage

De aanlegkosten voor standaarddrainage zijn door de bestuurscommissie gesteld op een normbedrag van € 1.509, – per hectare (excl. btw). Met het bijdragepercentage is de drainagebijdrage daarmee ook aan een maximum gebonden zijnde € 1.207,– per hectare. Dit betekent dat dit normbedrag bepalend is en er maximaal 80% van € 1.509,– zijnde € 1.207,– per hectare als maximale drainage bijdrage uitbetaald kan worden, ondanks dat uw daadwerkelijke aanlegkosten mogelijkerwijs hoger zouden zijn. Zijn daarentegen uw daadwerkelijke aanlegkosten lager bijvoorbeeld € 1.400,– per hectare, dan krijgt u maximaal 80% van dat bedrag, zijnde € 1.120,– als drainage bijdrage uitbetaald. Voor de andere bijdrage-percentages geldt dezelfde rekenmethode.

Verziltingsdrainage

De aanlegkosten voor verziltingsdrainage zijn door de bestuurscommissie gesteld op een normbedrag van € 2.453,– per hectare (excl. btw). Met het bijdragepercentage is de drainagebijdrage daarmee ook aan een maximum gebonden zijnde € 1.962,– per hectare. Ook hier geldt dan dezelfde rekenmethode als bij de standaarddrainage met een toe te kennen drainagebijdrage van maximaal 80%, zijnde € 1.962,– per hectare als maximale bijdrage. Ook hier geldt voor de andere bijdrage-percentages dezelfde rekenmethode.