Waterhuishouding

Stelsel van sloten, vaarten, kanalen, boezems enz. die met elkaar in verbinding staan. Dit stelsel wordt gebruikt de wateraanvoer en – afvoer te regelen, zodat bij veel regenval geen of beperkte wateroverlast ontstaat, en onder droge omstandigheden voldoende water in een gebied om bijvoorbeeld landbouw mogelijk te maken.