Wat zijn de grenzen van het (werk)gebied?

Het gebied waar we maatregelen uitvoeren ligt in het landelijk gebied van de gemeente Franekeradeel en een deel van de gemeente Harlingen. U kunt de grens van het werkgebied zien op de kaart op de startpagina van deze website.