Wat zijn cavernes?

Dit zijn de winputten voor zout of gaswinning.