Wat wordt er voor de leefbaarheid van de streek gedaan als het gaat om waardevermindering van en/ of scheurvorming in woningen en gebouwen?

Dit valt buiten de bevoegdheid van de bestuurscommissie. Die heeft als opdracht om het Inrichtingsplan uit te voeren. Eventuele schadeclaims kunnen bij de delfstofwinners ingediend worden.