Wat valt allemaal onder de noemer ‘kunstwerken’?

Bij kunstwerken kunt u denken aan bruggen en (automatische) stuwen voor de waterhuishouding. Maar ook bijvoorbeeld de geplande onderdoorgang voor voetgangers bij de brug ter hoogte van Herbaijum noemen we een kunstwerk.