Wat kost het project, waar wordt het aan uitgegeven en wie betaalt het?

Het project kost bijna 48 miljoen euro. Dit wordt besteed aan de uitvoering van de maatregelen, het uitvoeren van een wettelijke herverkaveling en grondaankopen. Frisia Zout BV betaalt 16.5 miljoen euro, Vermilion Energy Netherlands BV ruim 3.5 miljoen euro, de provincie Fryslân bijna 11 miljoen euro, het Wetterskip Fryslân ruim 9 miljoen euro, de gemeente Franekeradeel ongeveer 3.7 miljoen euro, de gemeente Harlingen ruim 230.000 euro en de landbouwsector bijna 4 miljoen euro.