Wettelijke herverkaveling

De Wet Inrichting Landelijk Gebied regelt ruilingen van gronden. Vaak gaat het om gronden die in gebruik zijn bij de landbouw. Met de ruilingen wordt geprobeerd om verspreid liggende gronden dichterbij de agrarische bedrijfsgebouwen te krijgen. Dan hoeft de agrarische ondernemer minder tijd en kosten te maken om zijn gronden te gebruiken.