Wat betekent afwaardering?

De bestuurscommissie kan een financiële tegemoetkoming betalen voor gronden die als overloopperceel voor tijdelijke opvang van regenwater zijn gemarkeerd. De commissie wil op die wijze grondeigenaren tegemoet komen.