Maatschappelijke plus

Het gebied heeft te maken met de gevolgen van delfstofwinning. De betrokken partijen vinden het fair dat we naast herstel van de schade door bodemdaling ook verbeteringen voor het gebied realiseren. Deze verbeteringen komen ten goede aan de bevolking en de leefbaarheid in het gebied. Dit noemen we ‘Maatschappelijke plus’. Er is besloten om 5.7 miljoen euro in te zetten voor de (be)leefbaarheid in de dorpen Wijnaldum, Oosterbierum, Tzummarum en Sexbierum. Ook is er 300.000 euro beschikbaar voor de aanleg van fietspaden en projecten voor verbetering van het landschap. In totaal wordt 6 miljoen euro geïnvesteerd door Frisia Zout BV, de provincie Fryslân en de gemeenten Franekeradeel en Harlingen.