Wanneer zijn de data van het streekloket?

Iedere maand kunt u zich opgeven voor inloop bij het streekloket, dat kan bij Hennie Roos van de Provinsje Fryslân: h.roos@fryslan.frl. Heeft u hulp nodig bij de pachtregistratie? Kom dan naar zo’n bijeenkomst, daar kunnen we u direct helpen. De bijeenkomsten zijn in dorpshuis ‘It Mienskar’ in Oosterbierum. Adres: Buorren 27.

De data van deze inloopdagen in 2017 zijn:

  • donderdag 20 april
  • donderdag 18 mei
  • donderdag 15 juni
  • donderdag 20 juli
  • donderdag 17 augustus
  • donderdag 21 september
  • donderdag 19 oktober
  • donderdag 16 november
  • donderdag 14 december