Wanneer reageert de bestuurscommissie?

De bestuurscommissie geeft binnen 8 weken een antwoord op de aanvraag. In dit antwoord wordt per perceel aangegeven wat het bijdragepercentage en de maximale bijdrage is.

Dit percentage en de bijdrage gelden zowel voor de aanlegkosten van standaarddrainage of van antiverziltingsdrainage.

Uitzondering

In het antwoord kan de bestuurscommissie ook kenbaar maken dat de drainage pas op een later moment aangelegd kan worden. Zo kan er pas gedraineerd worden nadat de bestuurscommissie de uitvoering van maatregelen heeft uitgevoerd. Bijvoorbeeld bij maatregelen als watergangverbreding en de aanleg van natuurvriendelijke oevers.