Waarom voeren de delfstofwinners zelf de metingen uit en niet een onafhankelijke partij?

Onder de Mijnbouwwet zijn de mijnondernemingen verantwoordelijk. SodM houdt er toezicht op dat het werk zorgvuldig wordt uitgevoerd. Indien nodig worden door SodM onafhankelijke partijen ingeschakeld voor de beoordeling en voor controleberekeningen.