Waarom natuurvriendelijke oever of de verbreding op mijn kant en niet op de andere kant?

In het voortraject is gekeken naar de ligging van onder andere terpen, betonpaden, kabels en leidingen. Dit was de basis om te bepalen aan welke kant de verbreding moet plaatsvinden.

Een ander uitgangspunt is dat we de natuurvriendelijke overs en de verbredingen zoveel mogelijk aan de dezelfde kant van de waterloop realiseren. Deze keuze blijft ongewijzigd.