Waarom meet Wetterskip Fryslân de dalingen niet?

De verantwoordelijkheid van de metingen ligt bij het ministerie van Economische zaken. Zij controleert via Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) de meetgegevens. Wetterskip Fryslân heeft daarin geen taak.