Waarom komen de voorspellingen van de heer Houtenbos (soms) dichterbij de waarheid dan de voorspellingen van de NAM en Vermilion Energy Netherlands BV?

De heer Houtenbos maakt zijn voorspellingen nadat de productie en bodemdaling al enige tijd op gang zijn. De door hem ontwikkelde methoden zijn goed in staat om afwijkingen tussen de voorspelde en de waargenomen bodemdaling in een vroeg stadium in beeld te brengen.