Waarom heeft de planvorming zo lang geduurd?

Dat duurde lang omdat we veel belangen van veel betrokkenen in het gebied moesten afwegen. Daar komt bij we de gevolgen van winning van zout en gas door Frisia Zout BV en Vermilion Energy Netherlands BV goed moesten verrekenen. De afspraken hierover hebben we in contracten vastgelegd. Dit kostte, ook juridisch gezien, veel tijd. In 2010 en 2011 heeft het plan stilgelegen in afwachting van besluitvorming over vergunningverlening voor Frisia Zout BV.