Waarom zijn er in het gebied (Noordwest)-Friesland wel of geen aardbevingen te verwachten?

Dat hier in Friesland geen aardbevingen worden geconstateerd is opvallend, maar goed te verklaren:

  • De gasvelden in Friesland zijn in het algemeen kleiner, dunner en hebben minder breuken. De spanning die hier wordt opgebouwd, is beperkt;
  • Een andere aanvullende verklaring is het speciale materiaalgedrag van steenzout (Frisia) en van krijtsteen (Vermilion Energy Netherlands BV): beide vertonen een vorm van kruipgedrag, waardoor spanningen zich veel minder sterk kunnen ophopen in het reservoir.

In Noordwest-Friesland zijn geen bevingen waargenomen. Speciaal in verband met de gas- en de zoutwinning zijn er drie seismometers geplaatst die geen trillingen in het gebied hebben waargenomen. (Die nemen overigens wel de bevingen in Groningen waar.)

Figuur 8.      Door het KNMI geregistreerde aardbevingen in Noord Nederland

Figuur 8. Door het KNMI geregistreerde aardbevingen in Noord Nederland