Waar ligt het peilvak waar 10 cm peilverlaging gepland is.

Het gebied ligt noordelijk van de A31, bij Dongjum aan de kant van Ropta. Het zal op de vernieuwde maatregelenkaart bij de tweede planwijziging aangeduid worden.