Waar kan ik terecht als ik schade heb door de bodemdaling?

Antwoord Vermilion: Als u ondanks de maatregelen uit het gebiedsplan van mening bent dat u schade heeft als gevolg van bodemdaling dan is het uw recht om hierover een claim in te dienen. Dit kan bij Vermilion, we zullen dan met ander verantwoordelijke partijen in het gebied deze claim beoordelen.

De vraag die gesteld werd tijdens de informatiebijeenkomst, was:

Bij mij is er 40 cm zakking in 2050 en wordt er 20 cm gecompenseerd in een verlaagd peil. Dan blijft er nog 20 cm droogleggingsverlies over. Als ik met schade blijf zitten, bij wie moet ik dan zijn?

  • Voor schadeclaims kunt u altijd direct terecht bij Vermilion.
  • De bestuurscommissie Franekeradeel-Harlingen is in het leven geroepen om de (herstel)maatregelen in het gebied te realiseren.