Wat gebeurt er als de bodemdaling meer wordt dan de afgesproken 30 centimeter?

Delfstoffenwinners zijn verplicht de schade te vergoeden die een gevolg is van hun activiteiten. Als deze “extra” bodemdaling minder dan 5 centimeter blijft, gebeurt er verder niets. De maatregelen kunnen die extra daling aan. Is de bodemdaling meer dan 5 centimeter dan afgesproken dan onderzoeken we of we aanvullende maatregelen moeten treffen. Daarbij gaan we dan weer uit van de oorspronkelijke afspraak, de 5 centimeter marge wordt dan dus ook meegenomen.