Wat gaat er in hoofdlijnen in het gebied gebeuren?

De waterhuishouding wordt op grote schaal verbeterd. Dit doen we om problemen voor de landbouw in de toekomst zoveel mogelijk te beperken. Daarom komt er meer waterberging in het gebied. Eén van de gemalen wordt vervangen en een andere wordt gerenoveerd. Het gebied wordt ook klimaatbestendig gemaakt. Verder gaan we de verkaveling van de landbouwbedrijven verbeteren. Dit doen we via een zogenaamde wettelijke herverkaveling. Daarnaast nemen we maatregelen voor recreatieve voorzieningen (zoals de aanleg van fietspaden), het landschap, de cultuurhistorie en (be)leefbaarheid in het gebied.