Voor wie is een aanvraag mogelijk?

De aanvragen kunnen zowel door grondeigenaren als grondgebruikers ingediend worden. Wanneer de aanvrager een grondgebruiker is en die niet het desbetreffende perceel in eigendom heeft, is het de verantwoordelijkheid van de aanvrager om de desbetreffende eigenaar in te lichten en om toestemming te vragen.